O nás

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

Jsme zacíleni na prodej sportovních koní a v naší nabídce se objevuje především holštýnský teplokrevník.

Většina nabízených koní je z vlastního holštýnského chovu,který patří k největším v České Republice. O kvalitě chovu svědčí skutečnost, že k registraci a výpalu hříbat přijíždí inspektoři holštýnského chovu přímo do stájí ve Zduchovicích.

Chov je registrovaným členem holštýnského svazu a musí tak dodržovat jeho přísné podmínky. Plemeno holštýnský teplokrevník patří dlouhodobě mezi tři nejlepší plemenné knihy skokových koní na světě.

Ve zduchovickém chovu jsou zastoupeny nejlepší rodiny klisen. Patří sem například klisny z legendárního stammu 776, který je základním pilířem holštýnského chovu. V chovu jsou zařazeny klisny, které samy nebo jejich dcery daly známé holštýnské plemeníky – Contifax I, Contifax II, Lavaletto, Ramirado,....

V chovu jsou dále zastoupeny velmi ceněné stammy 628B a 18A1.

Klisny jsou připouštěny čerstvým spermatem nejkvalitnějších holštýnských hřebců, pečlivě vybíraných dle fenotypových a genetických vlastností křížených jedinců. Velký důraz je kladen na správný podíl krve, jezditelnost, charakter a skokové schopnosti.

Přehled vybraných hřebců pro připouštění:
2004 – Levisto Z, Cassini II, Cardenio
2005 – Cassini II, Colander, Quite Capitol, Contifax I
2006 – Cassini II, Clearway, Con Air, Lordano, Carinjo
2007 – Limbus, Cassini II, Coriano, Quite Magic, Carlos
2008 – Limbus, Calato, Claudio, Con Cosmos, Lordano
2009 – Cassini II, Cassiano, Quantum, Colman, Lord Calleto
2010 – Cancara, Companiero, Corrado I, Colman, Cesano
2011 – Lyjanero, Landos, Corrido, Larimar, Colman, Fidelio du Donjon

Všechny nabízené koně jsou denně ježděny jezdkyněmi s vysokou sportovní úrovní pod dohledem špičkových českých nebo zahraničních trenérů ( John Ledingham, Tjark Nagel, J.Krakow, Jaroslav Jindra, Miroslav Pulpán,...). Koně jsou připravovány pouze na nejkvalitnějších površích, které jsou z dlouhodobého hlediska velmi šetrné k jejich pohybovému aparátu. Ke sportovní přípravě koní je využíván moderní jezdecký areál. Koně se během své přípravy setkájí s veškerým typem překážek, profilů včetně vodního příkopu. Výhodou je velký počet závodů pořádaných ve zduchovickém areálu a okolí. Koně s vyšší sportovní výkonností mají zkušenosti z mezinárodních soutěží, kterých se pravidelně účastní.

Chov a sportovní příprava koní probíhá v souladu s tradičními postupy s využitím současných moderních evropských trendů a poznatků, které jsou získávány jako součást know-how dostupného pro členy holštýnského svazu, dále ze spolupráce se zahraníčními špičkovými trenéry a odborníky.

 

Nová videa

Celladine
Acanto
Acanto
Remember Me
Remember Me
Celladine
Carte d’Or
Capucci LB
Capucci LB
Chorizo H